Netwerk interfaces configureren:

Interface configureren:

interface (interface name)
ip address (ip address) (subnet mask)
description (Voorbeeld omschrijving)
speed 100
duplex full
no shutdown
exit