Wachtwoorden configureren:

Inlog Timeout:

login block-for (Timeout in sec.) attempts (Aantal fout) within (Binnen aantal sec.)

Enable password:

enable secret (wachtwoord)
exit

Console password:

line con 0
exec-timeout (minuten) (seconden)
password (wachtwoord)
login
end

SSH / Telnet password:

line vty 0 4
exec-timeout (minuten) (seconden)
password (wachtwoord)
login
end

Bepaald IP Adres toestaan voor SSH / Telnet:

ip access-list standard (ACCESS NAME)
permit (Toegestaan IP adres)
Exit

line vty 0 4
access-class (ACCESS NAME) in