Behoefteanalyse:

Hoofdstuk Omschrijving
1: Opdracht Beschrijf kort de opdracht, beschrijf ook voor welk bedrijf deze opdracht is en voor welke vestigingen.
2: Aanleiding Beschrijf waarom dit project uitgevoerd wordt, beschrijf kort de huidige situatie.
3: Knelpunten Beschrijf de knelpunten van de huidige situatie.
4: Eisen / Wensen Beschrijf waaruit de onderstaande wensen naar voren zijn gekomen, bijvoorbeeld vanuit een gesprek met de klant.
4.1: Must Haves Deze eisen moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar.
4.2: Should Haves Deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar
4.3: Could Haves Deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is.
4.4: Won't Haves Deze eisen zullen in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. Hier kunnen ook punten beschreven worden die de klant absoluut niet wilt.
5: Uit te voeren werkzaamheden Beschrijf wat de werkzaamheden zijn na de behoefteanalyse. Meestal is dit een Functioneel Ontwerp om de eisen te vertalen naar functies van het systeem.
6: Geschatte Planning Schat een globale planning van de uit te voeren werkzaamheden. Denk hierbij ook aan alle documentatie, testfases, realisatie en oplevering.