Functioneel Ontwerp:

Hoofdstuk Omschrijving
1: Inleiding Beschrijf kort het document en het doel hiervan.
1.1: Situatie Beschrijf kort de huidige situatie.
1.2: Aannemer Beschrijf kort het bedrijf dat het project zal uitvoeren. Geef aan wat er allemaal uitgevoerd zal worden, denk ook aan de documentatie.
1.3: Opdrachtgever Beschrijf kort wie opdracht heeft gegeven voor dit project en wie de eventuele contactpersoon is.
2: Organisatie Beschrijf de organisatie en maak gebruik van een organogram.
3: Probleemstelling Beschrijf de probleemstelling en de aanleiding van dit project. Geef aan waarom het oude systeem niet meer voldoet aan de eisen en waarom er gekozen is voor een nieuw systeem.
4: Functies Beschrijf alle functies die het nieuwe systeem zal hebben. Beschrijf iedere functie in het kort, gebruik zo min mogelijk technische termen.